Provozní řád – Fitness club Neratovice TOPAZ

Každý návštěvník Fitness clubu Neratovice,
je povinen se důkladně seznámit a dodržovat
PROVOZNÍ ŘÁD.
11. Před vstupem do posilovny je každý návštěvník/člen povinen se přezout do čisté a pro cvičení vhodné sportovní obuvi. Je zakázáno používat špinavou obuv. Správné přezutí neznamená mít obuv, co byla včera venku a dnes na noze ve fitku. Nenič nám to tady! Udělej si radost a kup si boty JEN do fitka.
12. Návštěvník je povinen veškeré věci (tašky, batohy apod.) nechávat v šatně nebo ve skříňkách
za barem. Za ztrátu cenností uložených mimo skříňky provozovatel fitness clubu neodpovídá.
Je možnost dát cennosti do trezoru nebo využít skříněk za barem.
13. Každý klient je povinen sundavat kotouče z nářadí, které použil.
14. Používat Magnesium v jakékoliv konzistenci je zakázané.
15. Před cvičením se návštěvník převlékne do čistého sportovního oblečení. Každý návštěvník je z hygienických důvodů povinen při cvičení používat svůj vlastní nebo půjčený ručník (k zapůjčení za 20Kč na baru), aby nedocházelo k přímému kontaktu mezi pokožkou návštěvníka a zařízením (posilovacího stroje apod.). Návštěvník je povinen uklízet po sobě na všech strojích, které využije a ve společných prostorách šaten. Návštěvník je povinen vracet pomůcky na určené místo, jinak má provozovatel právo udělit pokutu ve výši 500 Kč.
16. Návštěvník je povinen pokládat své věci a nápoje pouze na vyhrazená místa.
17. Návštěvník je povinen používat zařízení Fitness clubu Neratovice vždy šetrně a pouze k účelu,
k nimž jsou určena. U všech zařízení a náčiní, u kterých je to možné, používá návštěvník vždy bezpečnostní uzávěry a pojistky, aby se předešlo škodám na zdraví i majetku.
18. Návštěvník je povinen počínat si při používání zařízení a náčiní fitness clubu s nejvyšší opatrností, nepřeceňovat své síly a počínat si tak, aby při cvičení nezranil sebe či jiné osoby.
19. Do prostor fitness clubu je zakázán vstupu osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných
či psychotropních látek.
10. V prostorách fitness clubu je zakázána donáška a aplikace anabolických steroidů
a jiných nepovolených nebo návykových látek.
11. Návštěvník je povinen chovat se ke všem ostatním návštěvníkům fitness clubu, obsluze
a jiným osobám nacházejícím se v prostorách Fitness clubu vstřícně, korektně a ohleduplně. Návštěvník je povinen předcházet sporům s ostatními osobami a zdržet se jakéhokoliv sporu.
12. Nepokládejte činky a závaží na polstrování strojů a lavic.
13. Vlastní voda nebo iontové nápoje jsou povoleny. Na baru nabízíme širokou nabídku různých nápojů a příchutí, vybere si každý. Vodu z kohoutku nepodáváme!
14. Návštěvník je povinen dodržovat provozní dobu Fitness clubu Neratovice a ukončit cvičení s dostatečným předstihem před koncem provozní doby. Nejpozději 20 minut před zavírací dobou.
15. Poruší-li návštěvník opakovaně (tj. dvakrát) nebo hrubě či závažným způsobem kteroukoliv povinnost vyplývající z tohoto provozního řádu nebo z pokynů obsluhy, může být z fitness clubu obsluhou vykázán.